सामान्य रुपमा नै कसरी केटाहरु आकर्षित हुन्छन् ? रुपले होइन, यसरी बन्छ सम्बन्ध

यदि तपाईंको रुप सामान्य छ भने तपाइँले मन पराएको मान्छेको ध्यान तपाइँ प्रति आकर्षित गर्न धेरै मुस्किल हुने गर्छ। रुप…